Sektör Duyurusu

Sektör Duyurusu

Gerek sigorta şirketlerinin web servisleri üzerinden gerekse Web Makro yöntemiyle hesaplanmakta olan prim uygulamaları ile ilgili olarak son zamanlarda muhtelif sigorta şirketleri tarafından çeşitli duyurular yayınlanmaktadır. Bu duyuruların içeriklerinde, uygulanan teknikler hakkında çeşitli ifadeler yer almaktadır.


Gerek bilişim gerekse sigortacılık mevzuatları açısından yazılımlarının uygunluklarını sürekli olarak denetleyen firmamızın geliştirmekte olduğu çözümlerin özellikleri şu şekildedir;

 • Sistem işleyişi ve veri tabanı;
  • Firmamız sigorta aracılarının kullanıma sunulmak üzere, sadece ofis ortamlarında kullanım özelliği olan, tüm veri bilgileri, şifre, dokuman vs. arşivlerinin sadece kendi bilgisayar sistemleri üzerinde yer aldığı yazılımlar üretir.
  • Üretilen yazılımlarımız kullanıcı sistemi dışında ayrı bir uzak erişim noktasına entegre olma, veri arşivleme gibi özelliklere ve yeteneklere sahip değildir.
  • Sistemlerimiz üzerinde yer alan tüm bilgi, şifre vs. verileri sadece kullanıcılarımızın kontrolü ve denetimindedir.

 • Sigorta şirketleri tarafından kullanıcılarımıza sağlanan web servisleri ile ilgili olarak;
  • Sigorta şirketleri tarafından sağlanan kullanıcı adları, şifreleri kullanıcıların kendi denetimlerindedir ve gerektikçe kendileri tarafından güncellenmektedir. Firma personelimiz tarafından hiçbir zaman kullanıcı bilgileri talep edilmez, bilgi giriş alanlarına erişilemez.
  • Kullanıcılarımızın sadece acentelikleri bulunan sigorta şirketlerinden kendileri tarafından edinilmek şartı ile web servis entegrasyonu sağlanmaktadır. Sağlanan web servis entegrasyonları kullanıcının merkezi olarak tescil edilmiş olan adreslerinde yer alan ana makineleri üzerinde işletilmektedir.

 • Web Makro uygulamaları ile ilgili olarak;
  • Web Makro uygulamaları bir kullanıcının davranışlarını öğrenme ve düzenli tekrar eden davranışları otomatik gerçekleştirme yeteneğinde, mantığı son derece basit ve Dünya genelinde son derece popüler olarak kullanılan bir uygulamadır. Web Makrolarla ilgili tartışma klavyedeki tuşa kimin bastığı ile ilgilidir. Tuşa basan kullanıcısı ise sorun yok, kullanıcının bastığı tuşu sistem öğrenip basarsa sorun var gibi kısır bir tartışmadır.
  • Bu uygulamalar doğru amaçla, yetki ve haklara dikkat edilmek şartıyla kullanıldığında; bilgi doğruluğu, bilgi kontrolü, son derece ciddi zaman avantajı gibi fayda maliyetleri dışında hiçbir sakıncası yoktur.
  • Muhtelif firmalarca kullanıma sunulan birçok web tarayıcısı bulunmaktadır. Explorer, crome, firefox, yandex gibi birçok tarayıcı, web üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde kullanıcı tarafından tercih edilmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu tarayıcılar ciddi bir rekabet içerisinde özelliklerini geliştirmekte kullanıcı isimlerini, şifreleri hatırlamakta, daha önce yaptığınız bir takım işlemleri hafızada tutmakta, hatta reklam çalışması yapmakta olan birçok firmanın reklam verilerini bilgisayarınıza aktarmakta ve daha sonra tekrar kullanmaktadır.
  • Sizlere sağlanan haklar ve kullanıcı bilgileri dışına çıkmamak şartıyla, web makro uygulamalarının kullanımı legal olmakla birlikte, haklarınızı ve kullanıcı bilgileriniz hangi metotla olursa olsun hak sahibi olmayan diğer kişi ve kurumlarla paylaşmanız sorun teşkil edecektir.
  • Web Makro uygulamalarımızın işleyişi, kullanıcı yetki ayarlarının Web Servis metotlarının işleyişinden farkı yoktur. Yine kullanıcı adı ve şifreleriniz kendi denetiminizde olup, gerektikçe tarafınızdan güncellenmektedir.

 • İş Paylaşımı ile ilgili olarak;
  • İlgili yönetmelikler sigorta aracıları arasında aynı şehirde olmak şartıyla 5 kadar acentenin iş paylaşımı yapmasının etik olabileceğine vurgu yapmaktadır. Ancak bu iş paylaşımında kullanılacak iletişimin nasıl olacağını, bilginin iki taraf arasında nasıl aktarılacağını ve arşivleneceğini tanımlamaz. İletişim amaçlı olarak telefon, SMS, eposta, yazışma programları hatta sosyal medya gibi birçok ortamda her gün on binlerce verinin, sigorta fiyatlarının ve kredi kartı bilgisinin kontrolsüzce aktığını görebilirsiniz.
  • Satış ekiplerinizin sahada veri toplama, bilgi arşivleme amaçlı olarak kullanabileceği kanal uygulamalarımızın, iş paylaşımı amaçlı olarak ta kullanılmakta olduğu aşikârdır.
  • Kullanıcılarımızın kendilerine tanınan yasal haklar kapsamında ve sayıda kanal uygulamalarını kullanmalarının sakıncası yoktur.
  • Kanal uygulamalarımız yapılmakta olan işlemler güvenlik tüneli üzerinden ve şifrelenmiş veriler olarak aktarılır. Dışarıdan erişilmesi, kopyalanması, kopyalansa dahi açılıp okunabilmesi mümkün değildir.
  • İş paylaşımı yapmakta olduğunuz acentelerle, çalışma hükümlerinizi içeren bir sözleşme yapmanız ve bu sözleşme kapsamında kanal uygulaması açmanız tavsiyemizdir. Ayrıca düzenleyeceğiniz iş paylaşım sözleşmelerine istinaden komisyon gider belgesi düzenleyebileceğiniz, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 02 Nisan 2015 tarihli özelgesinde mevcuttur. Örneği elimizde olup talep eden acentelerle paylaşılabilmektedir.

 • Genel Sistem Uygulamaları ile ilgili olarak;
  • Sigortacılık yasaları kapsamında kullandığınız tüm sistemler Statik IP adresiniz ile ofisinizde ve mevzuata uygun şubelerinizde kullanılmak üzere sağlanmaktadır.
  • Yasal adresiniz dışında sistemlerinizin kullanımına izin vermeyiniz;
   • Bordrolu teknik personeliniz dışında ana makinelerinize uzak masaüstü erişimi sağlama hakkı tanımayınız. Uzak masaüstü uygulaması ile erişimlerin ofisinizdeki bilgisayarın başına oturup kullanmaktan bir farkı yoktur.
   • Ana makineleriniz veya ofislerinizde yer alan bilgisayar sistemlerinizin hiç birine proxy özelliği olan yazılımlar kurulmasına izin vermeyiniz. Proxy kurulumu yapılmış olan bir bilgisayar sistemi, dışarıdan erişim sağlanmasına ve ofisinizin Sabit IP adresi üzerinden her türlü işlem yapılmasına imkân sağlar. Sigortacılık uygulamaları bir yana herhangi bir duyuru, illegal bir faaliyetin ofisiniz üzerinde yapılmış olduğu görüntüsüyle ve yaptırımıyla bile karşılaşabilirsiniz.
   • Sistemleriniz ile birlikte firewall cihazı kullanıyorsanız; bu cihazlar üzerinde tanımlanan kullanıcı ve hakları hakkında bilgi sahibi olunuz. Firewall cihazları, saldırı önleme, virüs koruma, internet trafiğinin kontrol altına alınması gibi birçok faydalı özelliklerinin yanı sıra yapılacak ayarlarla proxy gibi çalışma ve ofisinizde Sabit IP üzerinden dışarıdan işlem yapılması imkânı da sağlar.
  • Piyasada yer alan bir takım yazılım firmaları tarafından, sadece teklif görme amaçlı olarak ve web ortamında sunulan uygulamalar geliştirilmektedir. Unutmayınız ki partajına sahip olmadığınız bir sigorta şirketi üzerinden, etik kurallar dâhilinde iş paylaşımı da yapmadığınız halde bir sistem kullanarak fiyatları izlemek yasal olmayacaktır. Bu yazılım firmalarının fiyatların hesaplanması esnasında bir takım acentelerin sistemlerini kullandıklarını unutmayınız. Hiçbir sigorta şirketini sisteminin bu derecede talebi karşılaması teknik olarak mümkün olmadığı gibi şirketlerin sistemleri de bu yoğunluktan dolayı zarar görmektedir.
  • En önemli konu ise fiyat görebilmek adına girdiğiniz bilgilerin bir takım sistemlerde arşivlenmekte olduğunu unutmayınız. Arşivlenmediği iddia ediliyorsa da; bilgileriniz arşivlemeden sigorta şirketinin sistemlerine aktarılamayacağını asla unutmayınız.
  • Hiçbir yazılım firmasının, acente desteği olmadan sigorta şirketi sistemlerinden fiyat alma ve sunma imkânı olmayacaktır. Bu tür olayların kaynağı aslında ayda 3-5 bin TL kazanç sağlama hevesine kapılan ve bu yazılım firmalarıyla ortaklık yapan bazı acentelerdir. Sigorta şirketleri duyurularında iyi niyetli olarak, “bilginiz dışında kullanılmakta, sisteminiz üzerinden diğer acenteler fiyat almaktadır” şeklinde yaklaşsalar da bu işlemler bazı acenteler tarafından gayet bilinçli ve kazanç sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
  • Amacı sadece teklif göstererek kazanç sağlamak olan bu tür firmaların, yıllardır sektöre hizmet sunan,  bu amaçla milyonlarca ARGE yatırımı yapan çözüm firmalarına da zarar vermekte olduğunu unutmayınız.
  • Edindiğiniz bir takım imkânları nasıl kullandığınız önemlidir. Araç kullanmak suç değildir ancak bu karayolunda her istediğinizi yapabildiğiniz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde teknolojinin sağladığı imkânları da kuralları kapsamında kullanmanız gerektiğini unutmayınız.

Sonuç olarak firmamız, geliştirdiği tüm yazılım uygulamalarını yasal haklar, bilgi güvenliği konuları ileri düzeyde dikkate alınmak ve denetlenmek suretiyle hayata geçirmekte, projelerini ARGE Platformlarında  gerçekleştirmektedir. Uluslararası boyutta kullanılan çözümlerimiz uluslararası denetim firmalarının kontrolünden de geçmektedir.

Çözümlerimizin detay işlevleri hakkında bilgi sahibi olmayan, tarafımızdan bilgi edinme talebinde bulunmayan kişi ve kurumların söylemlerinin firmamız için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.  Firmamızın markası ve çözümleri beyan edilerek yapılan tüm söylemler ve yazışmalar ticari ve idari yasalar kapsamında takip edilmekte ve incelenmektedir.

Tüm kullanıcılarımıza ve sektöre ilanen duyurulur…